Top Chain Conveyor Belt

คือสายพานลำเลียงชนิดหนึ่งซึ่งมีการทำงานคล้ายโซ่ มีลักษณะเป็นลิงค์ เชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาว โดยตัวสายพานทำจากพลาสติกหรือโลหะ ทั่วไปด้านบนของสายพานมีลักษณะเป็นแผ่นหน้าเรียบ