PVC PU Conveyor Belt And Accessory

Conveyor Belt เป็นระบบลำเลียงวัสดุ สายพานจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เหมาะสำหรับการลำเลียงโดยอัตโนมัติ ข้อดี คือ ขนย้ายวัสดุหรือจัดลำเลียงง่าย สะดวก ติดตั้ง สามารถปรับแต่งระดับความสูงได้ การออกแบบสามารถคำนวณจากขนาดหรือวัสดุสินค้าและพื้นที่ในการจัดวางของโรงงาน ได้

สายพานลำเลียงที่ใช้โดยทั่วไป จะวัสดุที่เป็น PU ( Poly Urethane ) , PVC ( Poly Vinyl Chloride ) มีทั้งแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตและไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิต บางชนิดมีคุณสมบัติทนต่อการทำปฏิกริยาของน้ำมัน และสารเคมีได้ การนำไปใช้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท

PVC accessory technical data sheet: