Modular Conveyor Belt

เป็นระบบสายพาน แบบใหม่ ในวงการสายพานลำเลียง ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนระบบสายพาน PU PVC Polyester Wire mesh Belt ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่หลายประการ โดยสายพาน Modular Conveyor Belt จะมีความคงทนแข็งแรง การซ่อมบำรุงน้อย การวิ่งได้ หลายแนวในเส้นเดียว